Κατηγορίες

Ντοσιέ

Ντοσιέ

Ντοσίε με λάστιχα, κρίκους για την αρχειοθέτηση Α4 εγγράφων.

Εύκολο στην μεταφορά των εγγράφων .

Διαθέτει εσωτερικά αυτιά για την καλύτερη συγκράτηση των εγγράφων  και το λάστιχο το κρατά κλειστό.