Κατηγορίες

Ψαλίδια - Διαβήτες - Γεωμετρικά όργανα - Είδη μέτρησης

Ψαλίδια - Διαβήτες - Γεωμετρικά όργανα - Είδη μέτρησης

Ψαλίδια για μικρούς και μεγάλους.

Γεωμετρικά όργανα για το σχολείο, το σχέδιο και όχι μόνο.

Απλά σκληρά ή και flexy.

Σε σετ ή μεμονωμένα.

Διαβήτες απλοί για το σχολείο, σύνθετοι για μεγαλύτερες τάξεις και ειδικοί για επαγγελματική χρήση.