Κατηγορίες

Μολύβια μηχανικά - μύτες

Μολύβια μηχανικά - μύτες

Μηχανικά μολύβια για το σχολείο και για το σχέδιο.

Με μύτη από 0.3 έως και 3.15 mm.